Poppers: Gebruik, Effecten en Risico's

Poppers zijn een veelbesproken groep van recreatieve drugs die populair zijn in bepaalde subculturen en sociale kringen. Hoewel ze al tientallen jaren bestaan, zijn er nog steeds veel vragen en misverstanden over deze stoffen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat poppers zijn, hoe ze worden gebruikt, welke effecten ze kunnen hebben, en welke risico's ze met zich meebrengen.